2 Sản Phẩm
32 inch
Tivi E32DM Flat DVB T2 E32DM
  • Hỗ trợ kết nối: HDMI, USB, AV, VGA
  • Tích hợp thu kĩ thuật số mặt đất DVB-T(DVB-C/T2/S OPTIONAL)
43 inch
Tivi E43DM DVB T2 flat E43DM
  • Hỗ trợ kết nối: HDMI, USB, AV, VGA
  • Tích hợp thu kĩ thuật số mặt đất DVB-T(DVB-C/T2/S OPTIONAL)

Đăng ký nhận tin khuyến mại !